Rapport från alzheimerkonferens i Stockholm

Springfield Symposium är en av världens största alzheimerkonferenser och hölls i år i Stockholm. Över 1000 forskare från mer än 20 länder var på plats. Bland föreläsarna fanns professor Giacobini som anser att dagens forskare alltför ensidigt lutar sig mot den s k amyloidkaskad-hypotesen, det vill säga att det är ämnet beta-amyloid som orsakar celldöden vid Alzheimers sjukdom.

Läs överläkare Mikael Nornholms rapport från konferensen på netdoktor.se » (nytt fönster)

Publicerad 2012-05-20
Senast uppdaterad 20 maj 2012 - 22:24Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår