Ny australiensisk utmanare till MMSE

Bedömningsinstrumentet MMSE som används vid demensutredningar är förknippat med vissa svagheter. En australiensisk variant, RUDAS, tycks påverkas mindre av kulturella och språkliga faktorer.

RUDAS står för Rowland Universal Dementia Scale och har i Australien förts fram som ett alternativ till det sedan länge etablerade MMSE. Båda instrumenten består av en rad frågor som sammantaget ger en grov uppskattning av testpersonens kognitiva förmåga. 

RUDAS har nu prövats i en dansk studie på 137 patienter. Drygt hälften uppfyllde kriterierna för en demensdiagnos och knappt hälften av deltagarna hade invandrarbakgrund. Det australiensiska testet visade sig vara ungefär lika effektivt att klassificera patienter med och utan demens, dessutom påverkades det i lägre grad än MMSE av kulturella och språkliga faktorer.

Neuropsykolog Rune Nielsen som lett undersökningen tror att RUDAS kan bli ett värdefullt verktyg för screening av demens och kognitiv nedsättning hos äldre personer från andra kulturer. Läs mer på Nationellt videnscenter for demens » (nytt fönster)

Publicerad 2013-10-21
Senast uppdaterad 16 oktober 2013 - 11:12Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår