Ovanlig patient väcker idéer om nya behandlingar

En 40-årig patient i Kalifornien har visat sig sakna ApoE, ett protein som är särskilt intressant för alzheimeforskarna. Den ovanliga upptäckten kan i förlängningen öppna för nya behandlingsstrategier mot alzheimer.

Det är är vetenskapsportalen Scienec Daily som refererar till en artikel i tidskriften JAMA Neurology. Patienten i fråga hade remitterats till universitetsjukhuset i San Francisco på grund av kraftigt förhöjda kolesterolvärden. Vid undersökningar av mannens arvsmassa hittade man en sjuklig genförändring som gör att han inte kan producera proteinet ApoE.

Genen (arvsanlaget) för ApoE finns annars i tre olika varianter. En av dem – ApoE4-allelen – har särskilt intresserat alzheimerforskarna eftersom den medför en betydande riskökning för att utveckla Alzheimers sjukdom. Närmare 15 procent av befolkningen bär på denna genvariant.

ApoE är involverad i kroppens fettomsättning men proteinets fulla betydelse för nervsystemet är ännu oklart. Intressant med den omnämnda patienten i Kalifornien, som saknade ApoE, var att han hade helt normal syn och normala kognitiva funktioner (minne, oreinteringsförmåga etc).

Två möjliga tolkningar av detta tas upp i en kommenterar till artikeln i JAMA. Antingen är ApoE inverkan på hjärnan inte avgörande eller också finns andra proteiner som tar över dess funktioner. Oavsett vilket kan det betyda att det är bättre att inte ha något ApoE än att ha ApoE4-varianten av proteinet. Att sträva efter att reducera nivåerna av ApoE i det centrala nervsystemet skulle därför, enligt forskarna, kunna bli en möjlig strategi för att utveckla behandlingsmetoder mot Alzheimers sjukdom.

Läs mer på Science Daily »

Publicerad 2014-08-20
Senast uppdaterad 13 augusti 2014 - 11:45Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår