Nytt stipendium för arbetsledare

Den 5 maj är sista ansökningsdag för ett stipendium till arbetsledare inom demensvården. Det är instiftat av föreningen Gott ledarskap i demensvården och är avsett till personer med personalansvar och som har daglig kontakt med de boende. Stipendiet delas ut den 27:e maj av den nationella äldresamordnaren Eva Nilsson-Bågenholm i samband med kongressen ALL WELL i Göteborg.

Gott ledarskap i demensvården är en ideell förening som vill fungera som en mötesplats för diskussion och erfarenhetsutbyte kring ledarskap inom vård och omsorg av personer med demenssjukdom. Läs mer om stipendiet och föreningen på www.gottledarskap.nu » (nytt fönster)

Publicerad 2014-04-08
Senast uppdaterad 08 april 2014 - 10:05Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår