Nytt förslag om skärpta krav på bemanning

Nästa år ska landets äldreboenden vara bemannade efter de äldres individuella behov och ha personal dygnet runt. Det föreslår Socialstyrelsen i nya föreskrifter som nu går ut på remiss. 

Föreskrifterna liknar de som Socialstyrelsen tidigare tagit fram för personer med demens men omfattar nu även icke-demenssjuka på äldreboende.

– Det får inte längre vara så att svårt sjuka äldre lämnas ensamma under nätterna eller att personalens schema avgör om de får gå ut, som tillsynen visat. Arbetssätt och bemanning måste anpassas så att varje person får leva ett säkert och meningsfullt liv på sina villkor – hela livet, säger Sayran Khayati, jurist på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

De bindande reglerna förtydligar socialnämndens ansvar genom krav på tydliga beslut om vilken service och omvårdnad varje person som flyttar till äldreboende ska få. Utifrån det ska boendet ta fram en plan för hur och när insatserna ska genomföras, och anpassa bemanningen efter det. Socialnämnden måste sedan regelbundet följa upp att den äldre får den omsorg hon eller han har rätt till.

Socialstyrelsen rekommenderar även att personalen på äldreboendena har minst gymnasiekompetens inom vård och omsorg om äldre.

Engångskostanderna för de nya kraven på tydliga beslut, genomförandeplaner och uppföljning beräknas till 70 miljoner kronor. Det årliga merkostnaderna väntas sedan uppgå till 52 miljoner. Utöver det kan kravet på bemanning nattetid öka kostnaderna med mellan 258 miljoner och 1000 miljoner kr/år.

Remisstiden pågår till och med den 29 december. Sedan planeras föreskrifterna träda i kraft den 31 mars 2015, förutsatt att regeringen lämnar sitt medgivande, enligt en ny förordning från i somras.

Läs mer på Socialstyrelsens webb » (nytt fönster)  


Publicerad 2014-11-11
Senast uppdaterad 11 november 2014 - 16:22Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår