Ny handbok för hemtjänsten

Nu ger Svensk Demenscentrum ut den andra handboken i serien Om demenssjukdom. Den första boken vänder sig till biståndshandläggare, denna gång är målgruppen personal inom hemtjänsten.

Hemtjänsten möter allt oftare personer med minnesproblem och andra kognitiva svårigheter. En del av dem kanske är på väg att utveckla demenssjukdom. Andra har redan en demensdiagnos. I båda fallen ställs personal inför många svåra utmaningar för att kunna ge en god omsorg. 

Om demenssjukdomar för hemtjänsten vill främst förmedla användbar kunskap och konkreta råd. Boken fokuserar en hel del på bemötande och försöker besvara frågor som: Hur kan personcentrerad omsorg se ut i praktiken? Hur skapar man en god relation till anhöriga? Vad gör man när en person med uppenbara hjälpbehov avvisar hjälp?

Boken innehåller också tips och råd om måltider, munhälsa och intimhygien. Ett par kapitel tar upp vanliga symptom och fakta om demenssjukdomar. I bokens verktygslåda finns dokument som kan vara användbara i arbetet och som kan laddas ned från Svenskt Demenscentrums webbplats.

I serien Om demenssjukdom utkommer sammanlagt sex handböcker för olika målgrupper. Näst på tur är anhöriga, sedan kommer böcker för särskilt boende och sjukhus. Böckerna kan läsas fristående men fungerar också som komplement och fördjupning till Svenskt Demenscentrums avgiftsfria webbutbildningar Demens ABC plus.

Om demenssjukdom för hemtjänsten kan beställas här » (nytt fönster). Pris: 179 kr, inkl moms.

omslagOm demenssjukdom för biståndshandläggare. Läs mer »

Publicerad 2014-08-06
Senast uppdaterad 11 augusti 2014 - 10:53Newspage © Svenskt Demenscentrum

omslag

Beställ boken » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår