Nummer 100 av Äldre i Centrum

Äldre i Centrum, landets ledande populärvetenskapliga tidskrift för äldreforskning, firade nyligen ett tresiffrigt jubileum. Det senaste numret, 4/2013, var det hundrade numret av tidskriften. Det uppmärksammas med en genomgång av äldreforskningens utveckling under ett kvarts sekel.

När tidningen startade för 27 år sedan pratade vi fortfarande om personer med demenssjukdom som "senila" och att "han eller hon gick i barndom", skriver chefredaktör Inger Raune i sin ledare. Hon påpekar samtidigt att det fanns äldreforskare, som Astrid Norberg – landets första professor i omvårdnad – som tidigt sade att det var nödvändigt och viktigt att i demensvården se personen bakom diagnosen, "personligheten finns kvar".

Det senaste numret av Äldre i Centrum spänner över många ämnesområden och innehåller bland annat artiklar med professorerna Bengt Winblad och Miia Kivipelto, två av landets ledande alzheimerforskare.

Publicerad 2013-12-04
Senast uppdaterad 04 december 2013 - 14:41Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår