Nordiskt samarbete fördjupas

Andra veckan i februari möttes Nordens tre demenscentra i Köpenhamn. På dagordningen stod bland annat ledarskapets roll i demensvården. En nordisk konferens på temat bestämdes till februari 2011.

Tanken är att konferensen ska ge personer i ledande befattning möjlighet att mötas och diskutera ledarskapets betydelse inom demensvården. Erfarenheter och goda exempel ska presenteras, främst från de nordiska länderna. Värdstad för konferensen blir Oslo.

Det är andra året i rad som Svenskt Demenscentrum möter sina systercentra i Norge och Danmark: Nasjonalt kompetansesenter for demens och Nationalt Videnscenter for Demens. Syftet med det nordiska mötena är att utbyta erfarenheter och utveckla samarbetet inom demensområdet.

På Svenskt Demenscentrums hemsida kommer det att fortlöpande publiceras nyheter och uppdaterade länkar till grannländerna. Under rubriken Arbeta med Demens/Nordiskt ska man bland annat kunna följa implementeringen av de nationella demensplanerna. Den norska har redan publicerats, den danska väntas i augusti 2010, ett par månader efter att Socialstyrelsen ska presentera slutversionen av de svenska demensriktlinjerna.

 

Publicerad 2010-02-18
Senast uppdaterad 18 februari 2010 - 15:59Newspage © Svenskt Demenscentrum

 

 

Relaterad artikel

 

gruppbild från Nordiskt möte

Kollegor från tre nordiska demenscentra möts i Köpenhamn.

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår