Nätverk för demenssjuksköterskor invigt

bild på Signe Andrén m flDen 11 – 12 september invigdes Nationella nätverket för demenssjuksköterskor. H M Drottningen inledde nätverksdagarna i Malmö med att lyfta demenssjuksköterskans roll för de sjuka och anhöriga. Över 200 sjuksköterskor deltog och hela landet var representerat, från Kalix till Malmö. Geriatriskt utvecklingscentrum, Universitetssjukhuset MAS, står bakom detta initiativ. Drivande personer har varit professor Sölve Elmståhl, Signe Andrén, med dr och Carin Skoog, vårdlärare med sitt team.

Fr v Siv Gummesson,
Signe Andrén och Beth Dahlrup.

Publicerad 2008-09-16
Senast uppdaterad 01 oktober 2008 - 17:12Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår