Lär dig använda MMSE-SR

I våras publicerades MMSE-SR, ett nationellt enhetligt MMT. Instrumentet används sedan länge vid demensutredningar men genom att övergå till den standardiserade versionen kan resultaten bli mer tillförlitliga och jämförbara (se separat artikel i högerspalt).

Svensk Förening för Kognitiva Sjukdomar (SFKS), som utvecklat MMSE-SR, ger nu kurser i hur instrumentet ska användas. Kurserna hålls i Stockholm (22 oktober) och Malmö (5 november). Läs mer på fks.nu » (nytt fönster)

Vid kurstillfällena visas Svenskt Demenscentrums instruktionsfilmer om MMSE-SR. Det har producerats i samarbete med Beata Terzis, chefspsykolog och enhetschef på minnesmottagningen Capio geriatrik, som deltagit i utvecklingsarbetet av MMSE-SR.

Instruktionsfilmerna kan även ses på Svenskt Demenscentrums webbplats under www.demenscentrum.se/MMSE-SR/filmer »

Publicerad 2012-09-18
Senast uppdaterad 03 oktober 2012 - 12:07Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår