Högläsning för äldre med demenssjukdom

Centrum för lättläst har tillsammans med Demensförbundet fått pengar från Allmänna Arvsfonden för att utveckla en ny högläsningsmodell för personer med demenssjukdom.

I projektet som startar 1 september 2009 skall Centrum för lättläst utveckla en modell för högläsning särskilt lämpad för personer med demenssjukdom. Modellen kommer att prövas och utvecklas i fyra utvalda kommuner: Borås, Enköping, Vallentuna och Västervik. I projektet , som kommer att pågå i ett till tre år, deltar lokala demensföreningar, bibliotek, anhörigstödjare och Studieförbundet Vuxenskolan.

Projektet ska stimulera frivilligorganisationer till högläsning av lättlästa böcker på äldreboenden. Högläsning är en enkel och stimulerande aktivitet som inte kostar pengar. Läsningen väcker minnen och skapar samtal. På så vis kan livskvaliteten för personer med demenssjukdom öka, skrivs i ett gemensamt pressmeddelande från Centrum för lättläst och Demensförbundet.

Läs pressmeddelandet från Centrum för lättläst » (nytt fönster)

Gunilla Nordberg

Publicerad 2009-08-31
Senast uppdaterad 31 augusti 2009 - 17:07Newspage © Svenskt Demenscentrum

 

Centrum för lättläst 

Till Centrum för lättlästs hemsida »
(nytt fönster)

 

 

Demensförbundet 

Till Demensförbundets hemsida »
(nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår