Följ upp riktlinjerna med ny checklista

Nu finns ett nytt verktyg för att arbeta med de nationella demensriktlinjerna på den enskilda arbetsplatsen. Checklista demens är utformad för särskilda boenden.

Checklistanär framtagen av Stiftelsen Äldrecentrum tillsammans med Svenskt Demenscentrum. Utvecklingsarbetet har finansierats av statliga medel till regionala stödstrukturer för evidensbaserad socialtjänst. 

Tove Ahner– Visst arbetar man redan aktivt med Socialstyrelsens demensriktlinjer runt om i landet. Men vi tror att det har saknats ett lättanvänt och verksamhetsnära verktyg för att följa upp riktlinjerna ute på den enskilda arbetsplatsen, säger Tove Ahner, utvecklingsledare vid Stiftelsen Äldrecentrum.

Tillsammans med Ann-Christin Kärrman, vård och omsorgsansvarig vid Svenskt Demenscentrum, har hon lett arbetet med att utforma checklistan. Till sin hjälp har de haft en referensgrupp med representanter för vårdens olika yrkeskategorier (se högerspalt). Frågorna i checklistan har ändrats under arbetet gång efter att checklistan i flera omgångar testats på äldreboenden i bland annat Arvidsjaur, Stockholm och Ystad.


Checklistan demens innehåller
tio områden med frågor. Uppdelningen följer Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Frågorna behandlar bland annat personcentrerad omvårdnad, BPSD läkemedel och fysisk och psykosocial miljö. 

En checklista fylls i för varje vårdtagare. Uppföljning rekommenderas efter sex månader.

– Svaren kan föras in i den befintliga dokumentationen. Sedan är det upp till varje verksamhet vad man vill göra med checklistan, säger Tove Ahner.

Tove Ahner tror att arbetet med checklistan kan ha flera positiva effekter. Genom att analysera och diskutera svaren kan teamarbetet stärkas på arbetsplatsen. Hon får medhåll av Ann-Christin Kärrman.

Ann-Christin Kärrman

– Jag tror också att checklistan handlar mer än om att följa upp riktlinjerna – den kan säkert stimulera ett lärande ute på arbetsplatserna, säger Ann-Christin Kärrman.

Magnus Westlander

Till nedladdningssida för Checklista demens
(nytt fönster)

Publicerad 2012-11-01
Senast uppdaterad 01 november 2012 - 09:52Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår