Dödsorsaken demens blir allt vanligare

När Socialstyrelsen publicerar ny statistik om dödsorsaker utmärker sig demenssjukdomar. Medan dödligheten minskar i hjärt-kärlsjukdom och de flesta cancerformer ökar den kraftigt i demens och ligger nu nästan fyra gånger högre än år 1987. Ökningstakten har varit något högre för kvinnor.

Den kraftiga ökningen kan delvis bero på att det blivit mer accepterat bland läkare att ange demenssjukdom som dödsorsak, menar rapportförfattarna. Bland annat lunginflammation, som är en vanlig följd av demenssjukdom i livets slut, "gömde" tidigare omfattningen av demens i dödsorsaksregistret.

Magnus Westlander

Publicerad 2011-03-21
Senast uppdaterad 21 mars 2011 - 10:10Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår