Anhöriga missnöjda med demensvården

Enkätsvar från Demensförbundets medlemmar pekar på allvarliga brister i demensvården. Situationen har förvärrats sedan år 2003 då förbundet gjorde en motsvarande undersökning.

Närmare 80 procent av de som svarade på enkäten anser att det är för lite personal på det boende där deras demenssjuka anhöriga vårdas. År 2003 ansåg endast 20 procent att det behövdes mer personal.

Drygt 40 procent av de anhöriga anser att det är svårt att få kontakt med ansvarig läkare (knappt 10 procent år 2003) och drygt 70 procent tycker att det är för lite aktivering (drygt 30 procent år 2003). Mer än var femte demenssjuk får inte gå på toaletten när han/hon vill.

Se enkätsvaren i diagram » (pdf, nytt fönster)
Demensförbundets hemsida » (nytt fönster)

Publicerad 2011-11-03
Senast uppdaterad 03 november 2011 - 11:34Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår