Demenscentrum får del av Alice Babs musikskatt

I februari avled Alice Babs, en av våra mest folkkära artister genom tiderna. Arvet hon lämnar efter sig ska befrämja svenskt musikliv, bland annat genom ökade anslag till Alice Babs jazzstipendium. En annan del av kvarlåtenskapen har hennes barn skänkt till stiftelsen Svenskt Demenscentrum.

– Det är en gåva som vi hoppas ska komma till gagn och bidra till att öka kunskaperna om demenssjukdom bland allmänhet, anhöriga och vårdpersonal, säger Titti Sjöblom, Alice Babs yngsta dotter.

Gåvan som även syskonen Lilleba Lagerbäck och Lars Sjöblom står bakom består av rättigheterna till royalty från olika skivinspelningar och filmen Naturröstens hemlighet (DVD). 

Titti Sjöblom berättar att syskonskarans kunskaper om demenssjukdomar var mycket bristfälliga och byggde på förlegade föreställningar när Alice Babs fick diagnoserna Alzheimers sjukdom och vaskulär demens i början av 2013.

– Så här i efterhand förstår vi ju att hon hade varit påverkad av sin demenssjukdom långt innan dess. Med mer kunskaper om symptom och förlopp hade vi kunnat bättre förstå och bemöta hennes oro, humörsvängningar och svårigheter att få ihop tillvaron, säger Titti Sjöblom som samtidigt betonar att hennes mor fick en värdig sista tid i livet.


Alice Babs flyttade från ett äldreboende
till ett demensboende med utbildade Silviasystrar. Där bodde hon i drygt ett halvår fram till sin död med musiken ständigt närvarande. Hon blev obönhörligen sämre i sin sjukdom men verkade paradoxalt nog må bättre och hade mindre ångest än tidigare berättar Titti Sjöblom.

– På äldreboendet var mamma kinkig med maten. Att hon fick välja mellan två rätter var ingen hjälp – hon kände ju inte igen rätten på tallriken. Sådant förstod man på demensboendet. Där sa personalen: ”Alice, här kommer jag med nystekta köttbullar. Känner du vad gott det luktar?”. Och maten vad alltid så fint upplagd på tallriken.

– Det här visar hur viktigt det är med vårdpersonal som förstår och är utbildad i demenssjukdom, säger Titti Sjöblom som även personligen donerat 10 000 kronor till Svenskt Demenscentrum.


Stiftelsen Svenskt Demenscentrum
arbetar för att sprida kunskap om demenssjukdomar genom bland annat avgiftsfria webbutbildningar, handböcker och faktablad på olika språk. Tillsammans med andra aktörer verkar Svenskt Demenscentrum för ett demensvänligt samhälle.

Publicerad 2014-09-19
Senast uppdaterad 19 september 2014 - 17:01Newspage © Svenskt Demenscentrum

 

 

Bild på Alice Babs med barn
Alice Babs tillsammans med sina tre barn: Titti Sjöblom (t.v.). Lars Sjöblom och Lilleba Lagerbäck (t.h).

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår