Demenstema i senaste Äldre i Centrum

Demens – finns nyckel till sanningen? Frågan ställs i senaste numret av Äldre i Centrum. På 72 sidor speglas de senaste årens utveckling inom demensområdet, från omvårdnad till riskfaktorer och, det heta forskningsspåret, biomarkörer.

Några exempel på artiklar. Musikterapeut Katarina Lindblad skriver om hur musik kan bidra till ett ökat välbefinnade hos personer med demenssjukdom. Docent Lennart Johansson söker förklaringar till att många anhöriga inte vill ha hjälp. Professor Laura Fratiglioni diskuterar något som flera nya studier visar; att demenssjukdomar tenderar att minska i varje åldersgrupp. Till Äldre i Centrums webb » (nytt fönster)

Läs även artikeln Nya diagnoskriterier utan begreppet demens » 

Publicerad 2015-06-10
Senast uppdaterad 10 juni 2015 - 10:02Newspage © Svenskt Demenscentrum

omslag Äldre i Centrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår