Ofattbara minnen på Judiska hemmet

En judisk kvinna med demenssjukdom får panik på väg in i hissen – hon uppfattar den nämligen som en gaskammare. Om svåra situationer på Judiska hemmet handlar en av flera artiklar med demenstema i senaste numret av Äldre i Centrum.

På Judiska hemmet i Stockholm har tre av fyra överlevt förintelsen. De bär på ofattbara minnen som, när de väcks till liv, kan leda till svåra situationer för personalen att hantera.

– Idag vet vi att det bästa är att så fort som möjligt bearbeta traumat. Så var det alltså inte för de människor som i dag bor här på Judiska hemmet. Istället kommer traumat ikapp dem nu, säger Kajsa Båkman i en artikel i tidskriften Äldre i Centrum, nr 1/2013.

Kajsa Båkman har varit både undersköterska och chef för Judiska hemmet. Numera studerar hon förhållningssätt och metoder på sin gamla arbetsplats. Undersköterskornas erfarenheter hoppas hon på sikt kunna berika annan vårdpersonal som möter äldre personer med traumatiska minnen från krig, tortyr och förföljelse.

I samma nummer av Äldre i Centrum behandlar även docent Ingvar Karlsson ämnet posttraumatiska stressymptom vid demens. I en annan artikel tar professor Sirkka-Liisa Ekman upp förutsättningarna för en god omvårdnad när man glömt bort sitt "nya" språk.

Publicerad 2013-03-28
Senast uppdaterad 25 mars 2013 - 11:50Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår