Dags att söka Bästa demensteam i hemtjänsten

Priset Bästa demensteam i hemtjänsten gick förra året till Sollefteå. Nu är det dags att skicka in ansökan till årets tävling. Vinnarna får ta emot 50 000 kr och diplom ur Drottningens hand.

Priset utlyses för sjätte året i rad av Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum. Det ges till det team inom hemtjänsten som bäst utvecklat sitt omsorgsarbete. Det ska handla om förbättringar för både personer med demenssjukdom och anhöriga. I ansökan ska framgå hur man arbetar utifrån de nationella riktlinjerna för demensvård. Vikt kommer också att läggas på demensteamets samarbete och kommunikation med andra verksamheter, till exempel dagvård, primärvård och hemsjukvård.

Alla hemtjänstteam är välkomna att söka priset. Det gäller även de team som deltagit i tävlingen tidigare, med undantag för prisvinnarna.

Skicka in ett dokument, två till fyra A4-sidor, där ni beskriver hur ert arbete är organiserat och hur utvecklingsprocessen sett ut. Ansökan skickas senast den 3 mars 2014 till ann-christin.karrman@demenscentrum.se

Prisceremonin äger rum under Silviahemmets stora inspirationsdag den 28 april 2014.

Publicerad 2013-12-05
Senast uppdaterad 05 december 2013 - 10:24Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår