DEBATT: MP vill ha lag om bemanning

Genom ett initiativ i socialutskottet kräver Miljöpartiet att regeringen tar fram en lag som ålägger kommunerna att ange miniminivåer för personal på sina äldreboenden. Det är rimligt att vårdtagare och deras anhöriga vet vilken lägsta bemanning som ska finnas, skriver riksdags-ledamöterna Gustav Fridolin och Agneta Luttorp på DN-debatt.

För snart ett år sedan röstade riksdagen för att Socialstyrelsen skulle ta fram riktlinjer för bemanningen i demensvården. Arbetet med detta pågår men det nya bindande reglerna kommer, enligt Socialstyrelsen, inte innehålla några krav på exakt antal personal per vårdtagare.

Miljöpartiet vill därför att kommunerna kompletterar Socialstyrelsens kommande regler med egna miniminivåer om bemanning i äldreboenden och andra särskilda boenden. Miniminivåerna ska vara anpassade efter bland annat vårdtyngd, omsorgsbehov och storlek på boende.

Läs mer på DN-debatt »

Publicerad 2011-11-23
Senast uppdaterad 02 april 2012 - 10:33Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår