Beslut öppnar för hjärnkamera

Preparatet Amyvid har godkänts vid utredning av Alzheimers sjukdom. Det innebär ett klartecken för PET-kamera även i klinisk verksamhet.

De första PET-bilderna av en Alzheimersjuk hjärna togs för drygt tio år sedan av professor Agneta Nordberg vid Karolinska Institutets Alzheimercentrum. Sedan dess har denna avbildningsteknik använts flitigt av forskare runt om i världen, bl a för att studera omfattningen av de skadliga placken i en Alzheimersjuk hjärna.

Amyvid är det radioaktiva ämne som sprutas in och binder till de amyloida placken som då kan avbildas av PET-kameran. Nu har Amyvid godkänts av den europeiska läkemedelsmyndigheten, liksom USA:s motsvarighet, något som öppnar dörren för PET-undersökningar även i klinisk utredningsfas.

– Det är snabbt marscherat från forskning ut till klinik, kommenterar Agneta Nordberg, professor i klinisk neurovetenskap och överläkare i geriatrik vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, på Swedish Brain Powers webb.

Hon ser stora möjligheter med PET-undersökningar som kan avläsa sjukdomstecknen på ett mycket tidigt stadium och därmed fånga upp personer med mild kognitiv svikt som löper stor risk att utveckla alzheimer. Det ökar möjligheten att i ett tidigt skede sätta in behandlingar, när sådana utvecklas.

Men PET-kamerorna är mycket dyra i inköp och kommer inom en överskådlig framtid inte att finnas ute på någon vårdcentral. De få som idag finns i landet tillhör universitetssjukhusen.

– Det är viktigt att denna nya undersökningsmetod implementeras snarast möjligt. Vid Karolinska i Huddinge är det vår intention att starta mycket snart, säger Agneta Nordberg.

Läs mer på Swedish Brain Powers webb »
(nytt fönster)

Publicerad 2013-02-11
Senast uppdaterad 11 februari 2013 - 14:21Newspage © Svenskt Demenscentrum

 

 

PET betyder positronemissionstomografi

Se bilder tagna med PET-kamera »

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår