Bemanningsregler skjuts upp – igen

De nya bemanningsreglerna för särskilt boende, som skulle ha trätt i kraft den 31 mars 2015, skjuts upp på obestämd framtid. Nytt datum meddelas först efter att regeringen har beslutat i frågan om medgivande, det skriver Socialstyrelsen på sin webbplats. Regeringen kommer att behandla ärendet först efter att de fått en sammanställning av remissynpunkterna. Remisstiden gick ut den 31 december. De nya reglerna handlar om att det måste finnas personal dygnet runt och att bemanningen ska vara anpassad efter varje äldre persons behov.

Till Socialstyrelsens webb »

Publicerad 2015-01-22
Senast uppdaterad 22 januari 2015 - 11:49Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår