Använd smärtplåster med försiktighet

Det är inte ovanligt att demenssjuka personer blir ordinerade smärtplåster av olika anledningar. En sjuksköterska kontaktade Svenskt Demenscentrum för att upplysa om vissa risker vid användningen.

Hon berättade om en boende som använder Fentanylplåster. Personalen växlar mellan att sätta plåstret på ryggen och framtill över bröstet. Personen ifråga petade av plåstret på bröstet, tog det i munnen och satt och tuggade på det. Som tur var uppmärksammade personalen vad som hände. Personen fick åka till sjukhus för observation.

Sjuksköterskan berättade att, som en följd av det inträffade, sätter man numera smärtplåster endast på ryggen och fäster med Opsite för att göra det svårare att ta av. En bra idé, tycker vi på Svenskt Demenscentrum men betonar att samtycke från patienten först måste inhämtas.

Publicerad 2014-05-19
Senast uppdaterad 20 maj 2014 - 15:49Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår