Alzheimerpriset till validationsmetodens grundare

Naomi Feil, grundare av validationsmetoden, får Alois Alzheimerpriset 2009. Hon började utveckla metoden på 1960-talet som en reaktion mot dåtidens rådande synsätt på personer med demenssjukdomar.

bild på N FeilGenom validationsmetoden kommunicerar man med desorienterade, förvirrade äldre personer, skapar en helhetsbild av deras förhållanden och ökar förståelsen för deras situation. Numera används metoden på många håll i USA och Europa.

Priset delas ut av Alois Alzheimer Commitee och är en utmärkelse för framstående prestationer, insatser eller arbeten inom forskning, publicering av forskningsresultat eller individuella arbeten. För tre år sedan blev Agneta Nordberg, professor vid Karolinska Institutet, den första kvinnan som fick priset.

Magnus Westlander

Publicerad 2009-11-19
Senast uppdaterad 19 november 2009 - 12:03Newspage © Svenskt Demenscentrum

 

 

Mer om validationsmetoden » (Arbeta med demens)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår