ABC-utbildning om demenssjukdom på sjukhus

Nu lanseras Demens ABC plus Sjukhus, den sjätte och sista avgiftsfria webbutbildningen i en serie från Svenskt Demenscentrum.

bild från sjukhusutbildningUtbildningen är öppen för alla men vänder sig främst till yrkesverksamma på landets sjukhus. Där är arbetstakten ofta högt uppdriven. Långa korridorer med mycket folk och personal som kommer och går är olämpligt för personer demenssjukdom. Ofta förvärras deras kognitiva symptom under sjukhusvistelsen.

Demens ABC plus Sjukhus förmedlar inte bara grundläggande kunskap om demenssjukdomar. Den ger också konkreta tips och råd om bemötande och om hur miljön kan bättre anpassa till personer med kognitiv svikt. Liksom för övriga ABC-utbildningar kan man ladda ned ett diplom vid godkänt kunskapstest.

Med sjukhusutbildningen är nu Demens ABC plus komplett. I samma serie finns sedan tidigare webbutbildningar för anhöriga, biståndshandläggare, hemtjänst, primärvård och särskilt boende. Samtliga är avgiftsfria och tillgängliga via Svenskt Demenscentrums utbildningsportal. Läs mer om Demens ABC plus »

Gå direkt till utbildningsportalen » (nytt fönster) bild utbildningsportal

 

 

 


Publicerad 2015-08-17
Senast uppdaterad 17 augusti 2015 - 14:04Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår