Välkommen att söka nyinstiftat pris

För sjätte året i rad utlyser Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum Bästa demensteam i hemtjänsten. I år kan man även söka det nyinstiftade priset Bästa demensboende. Vinnarna får ta emot 50 000 kr vardera och diplom ur Drottningens hand.

Bästa demensteam i hemtjänsten ges till det team som bäst utvecklat sitt omsorgsarbete. Det ska handla om förbättringar för både personer med demenssjukdom och deras anhöriga. I ansökan ska framgå hur man arbetar utifrån de nationella demensriktlinjerna. Stor vikt kommer också att läggas vid demensteamets samarbete och kommunikation med andra aktörer, till exempel dagvård, primärvård och hemsjukvård.

Alla hemtjänstteam är välkomna att söka priset. Det gäller även de team som deltagit i tävlingen tidigare med undantag för prisvinnarna.

Bästa demensboende är Demensförbundets och Svenskt Demenscentrums nyinstiftade pris som ges till det demensboende som bäst utvecklat sitt vård- och omsorgsarbete. Det ska handla om förbättringar för både personer med demenssjukdom och anhöriga. I ansökan ska framgå hur man arbetar utifrån de nationella demensriktlinjerna och utvecklar den personcentrerade vården och omsorgen.

Vid bedömning kommer vikt även att läggas på genomförda utbildningssatsningar, exempelvis Demens ABC plus Säbo eller likvärdigt. Alla demensboenden är välkomna att söka priset.

Ansök om priserna genom att skicka in ett dokument, två A4-sidor, där ni beskriver hur arbetet organiseras och utvecklingsprocessen ser ut. Ansökan skickas till ann-christin.karrman@demenscentrum.se senast den 3 mars 2015. Prisceremonin äger rum under Silviahemmets stora inspirationsdag den 24 april 2015.

Publicerad 2014-12-04
Senast uppdaterad 04 december 2014 - 11:11Newspage © Svenskt Demenscentrum

Bild från prisutdelning 2008
År 2008 delade Drottning Silvia för första gången ut priset Bästa demensteam i hemtjänsten. T.v. Elisabeth Strand (enhetschef) och Viola Krenn (usk) i Borlänges demensteam.

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår