Vägledning i svåra situationer

Med demensjukdomen följer ofta beteendeförändringar och olika psykiska symptom. Oro, ilska och vredesutbrott kan komma plötsligt och till synes oförklarligt men nästan alltid finns en bakomliggande orsak. Här får ni förslag på hur man kan bemöta och förhålla sig vid olika sjukdomssymptom.

 

 

Senast uppdaterad 24 augusti 2017 - 10:59 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår