I slutet av minnet finns ett annat sätt att leva: Agneta Ingberg om sitt liv med Alzheimers sjukdom

2005
Birgitta Andersson

Denna berättelse av en av Alzheimers sjukdom allt mer förstummad Agneta Ingberg är förmedlad av vännen Brigitta Andersson. Hon beskriver vägen till diagnos och mötet med sjukvården. Denna analys av det egna jagets nedbrytning skildras med humor och illustreras av dikter.

Förlag: Libris förlag

Senast uppdaterad 02 oktober 2012 - 14:54 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår