Riksforum för Sjuksköterskor inom äldrevård • Stockholm

Datum: 19 - 20 november 2019
Tid: 08:30 - 13:35
Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset

  

 

 

Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldre- och demensvård och KompetensUtvecklingsInstitutet bjuder in till Riksforum för sjuksköterskor inom äldrevård.

Under dessa dagar ges fortbildning inom aktuella områden. Ta del av inspirerande föreläsningar, nya rön, utställare och kvällsmingel. Det finns även möjlighet att nätverka med andra sjuksköterskekollegor från hela landet. En mötesplats för dig som arbetar som sjuksköterska inom äldrevården.

Föreläser gör bland andra Margareta skog, leg sjuksköterska och dr i omvårdnad av äldre, fil mag, Pia Sjölund, regional verksamhetschef på Norlandia Care, Sven Andréasson, professor i socialmedicin och överläkare på Beroendecentrum Stockholm, Katarina Almén, Durewall institutet och Ing-Marie Moegelin, leg sjuksköterska, sakkunnig i utbildnings- och äldrefrågor Svensk sjuksköterskeförening

Program och mer information » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår