Café Förgätmigej • Linköping

Datum: 02 maj 2019
Tid: 16:30 - 18:00
Plats: Anhörigcenter

  

 

 

Café Förgätmigej är till för dig som har en demenssjukdom, dina närstående och övriga intresserade.

Under kvällens träff föreläser Lars-Christer Hydén, professor, CEDER - Centrum för demensforskning: ”Mot ett demensvänligt samhäller”.

Träffarna anordnas gemensamt av Linköpings kommun, Studieförbundet Vuxenskolan, Demensförbundet och Demensföreningen i Linköping, Lärcenter för en god demensvård och ResursPoolen.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår