Öppet seminarium i musikpsykologi • Uppsala

Datum: 11 januari 2019
Tid: 15:15 - 17:00
Plats: Blåsenhus - Betty Pettersson Hall

  

 

 

The Music Psychology Group vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet, bjuder in till ett öppet seminarium kopplat till musikpsykologi.

Professor Hanne Mette Ridder, Aalborg Universitet håller seminariet ”The Therapeutic Use of Music in Dementia Care”. Seminariet hålls på engelska och tar bland annat upp hur musikterapi kan minska neuropsykiatriska symptom och hur musik kan användas i vardagen och i vårdsituationer. Hon kommer även att dela med sig av praktiska exempel samt ta upp senaste forskningsrönen.

Mer information » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår