Skapa åldersvänliga städer i Norden • Solna

Datum: 15 - 16 oktober 2018
Tid: 12:00 - 12:30
Plats: Radisson Blu Royal Park Hotel

  

 

 

 

Hur skapar vi dessa åldersvänliga samhällen? Vi lever allt längre i Norden, och andelen äldre i befolkningen ökar. Det är en positiv utveckling, men innebär samtidigt stora utmaningar. Det gäller bostäder och transporter, stadsplanering, hälso- och sjukvård och omsorg. Det handlar om att skapa samhällen som är goda att åldras i, där vi kan uppleva livskvalitet långt upp i åren.

Konferensen är kostnadsfri och arrangeras av Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet, Nordiska ministerrådets sekretariat och genomförs av Nordiskt Välfärds Center – NVC.

Mer information via Nordens välfärdscenters hemsida » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår