ACTuell Gerodonti 2018 • Stockholm

Datum: 12 oktober 2018
Tid: 08:30 - 17:00
Plats: Läkaresällskapet

  

 

 

Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) bjuder in till äldretandvårdskonferens den 12 oktober i Läkarsällskapet lokaler i Stockholm.

Årets konferens inriktar sig på innovation ur ett tvärvetenskapligt och multiprofessionellt perspektiv. ACT-konferensen ger kunskap och inspiration att ta hem. Den ger också möjlighet att träffa kollegor och bygga nätverk.

Mer information finns via ACT:s hemsida » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår