Äldreomsorg i framtiden • Uppsala

Datum: 06 november 2019
Tid: 08:00 - 16:00
Plats: Universitetshuset, Biskopsgatan 3

  

 

 

Uppsala universitet och Region Uppsala bjuder in till en konferens om äldreomsorg i samverkan med temat Äldreomsorg i framtiden.

Utifrån vad som skett de senaste decennierna kan vissa slutsatser dras om den framtida utvecklingen. Värderingar om äldre, personal, anhöriga med flera som styr utformning av äldreomsorg, kan synliggöras. Medicinska landvinningar kommer att få stor betydelse. Organisering och styrning av offentlig verksamhet i allmänhet och äldreomsorgen i synnerhet får olika konsekvenser. Vad kan tillitsbaserad styrning betyda för vård och omsorg? Flera frågor tas upp i seminarierna.

Under dagen talar bland andra Marta Szebehely, professor i socialt arbete, Stockholms universitet, ”Äldreomsorg i förändring – hur påverkas anhöriga och personal?” och Lars Lannfelt, seniorprofessor, Uppsalas universitet ”Möjlig behandling för Alzheimers sjukdom – vad kan det betyda för framtidens äldreomsorg?”.

Program och mer information » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår