Rehabilitering och stöd i allmän palliativ vård • Lund

Datum: 21 oktober 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Plats: Hörsalen, Medicon Village

  

 

 

Att kunna erbjuda rätt rehabiliterande insatser när sjukdom ej längre är botbar är en förutsättning för optimal symtomlindring och livskvalitet hos både patient och närstående. Under denna utbildningsdag beskriver arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut och kurator i specialiserad palliativ vård de möjligheter och svårigheter som uppstår i mötet med de svårast sjuka och deras närstående. Förutom föreläsningar illustreras under dagen vad detta kan betyda i praktiken. Utbildningsdagen ger insikt och kunskap som man kan använda sig av i den verksamhet man arbetar i.

Dagen anordnas av Palliativt Utvecklingscentrum och vänder sig till alla som arbetar i kommun, primärvård och akutsjukvård.

Program » (PDF i nytt fönster)
Mer information via Palliativt Utvecklingscentrums hemsida » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår