Seminarium under Järvaveckan • Sthlm

Datum: 13 juni 2019
Tid: 16:00 - 17:00
Plats: Seminarietält 7, Spånga IP
Arrangör: Aging Research Center, Stiftelsen Äldrecentrum & Svenskt Demenscentrum

Under Järvaveckan arrangerar Svenskt Demenscentrum, tillsammans med ARC och Stiftelsen Äldrecentrum, seminariet Demens och psykisk ohälsa hos äldre – tjugotalets största utmaningar. Moderator är Susanne Rolfner Suvanto.

Efter fem kortare föredrag avslutas seminariet med en paneldebatt.

  • Skillnader i psykisk ohälsa bland äldre personer (Carin Lennartsson)
  • Depression hos äldre (Linnéa Sjöberg)
  • Jämlik och säker demensvård – ur ett migrationsperspektiv (Josephine Sörensson)
  • Ett demensvänligt samhälle – Hur kommer vi dit? (Gunilla Nordberg)
  • Stöd till äldre med psykisk ohälsa (Lars Sonde)

Deltagare:
Carin Lennartsson, lektor, Aging Research Center, KI/SU
Linnea Sjöberg, vetenskaplig kommunikatör för NEAR, Aging Research Center, KI/SU
Josephine Sörensson, projektledare Migrationsskolan, Kunskapscentrum demenscentrum vid Skånes universitetssjukvård
Gunilla Nordberg, biträdande chef, Svenskt Demenscentrum
Lars Sonde, utredare, Stiftelsen Äldrecentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår