Äldreforskningens tält, Järvaveckan • Sthlm

Datum: 12 - 13 juni 2019
Tid: 14:00 - 21:00
Plats: Spånga IP, Stockholm
Arrangör: ARC, Stiftelsen Äldrecentrum & Svenskt Demenscentrum

I år gör Svenskt Demenscentrum (SDC) ett uppehåll från Almedalen för att kunna delta under Järvaveckan i Stockholm. Den 12 och 13 juni är ni välkomna att besöka oss i Äldreforskningens tält på Spånga IP. Den 13 juni arrangerar vi även ett seminarium (läs mer)

Tältet är öppet båda dagarna kl 14–21. Där kan ni ställa frågor till SDC:s medarbetare samt forskare, utredare och andra sakkunniga från Aging Research Center (ARC), Stiftelsen Äldrecentrum, tidskriften Äldre i Centrum och Migrationsskolan. I tältet finns även möjlighet att testa sitt luktsinne och sin handstyrka. Några hållpunkter:

Onsdag den 12 juni
14.30–15.30
Fallolyckor bland äldre, hur kan de förebyggas? Stina Ek, ARC
Anhörig i nöd och lust? Lennarth Johansson, Stiftelsen Äldrecentrum

15.30–16.30
Vad händer med hjärnan när vi åldras? Jonna Nilsson, ARC
Friskt eller sjukt åldrande? Bettina Meinow, Stiftelsen Äldrecentrum

16.30–17.30
Hur kan tolken påverka minnesutredningen? Josephine Sörensson, Migrationsskolan
Stockholm, en äldrevänlig stad? Lars Sonde, Stiftelsen Äldrecentrum

17.30–18.30
Kan vi skydda oss mot alzheimer och andra minnessjukdomar?
Ann-Christin Kärrman & Gunilla Nordberg, Svenskt Demenscentrum

Torsdag den 13 juni
14.30–15.15
Kan vi skydda oss mot alzheimer och andra minnessjukdomar? Ann-Christin Kärrman & Gunilla Nordberg, Svenskt Demenscentrum
Stockholm, en äldrevänlig stad? Lars Sonde, Stiftelsen Äldrecentrum

15.15–16.00 Hur kan tolken påverka minnesutredningen? Josephine Sörensson, Migrationsskolan
Hur bemöter vi våld bland äldre i nära relationer? Eva Norman, Stiftelsen Äldrecentrum

16.30–17.30
Hur skiljer sig hälsan åt mellan olika grupper? Johan Rehnberg, ARC
Utskrivning från sjukhus, hur fungerar samverkan? Jenny Österman, Stiftelsen Äldrecentrum

17.30–18.30. Hur upptäcker man depression hos äldre? Linnéa Sjöberg, ARC

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår