Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre • Stockholm

Datum: 5 - 6 februari 2019
Tid: 09:20 - 15:30
Plats: Bryggsalen

  

 

 

Gothia Fortbildning bjuder in till en tvådagarskonferens kring stöd och bemötande. Under dagrarna får presenteras bland annat den senaste forskningen om diagnostik och behandling av demens, hur teamarbete kan minska läkemedelsanvändning och hur digitala sensorer kan ge ökad kvalitet i bedömningen av BPSD.

Föreläser gör bland andra Margareta Skog, med. dr i omvårdnad med inriktning mot äldre, Vera Gustafsson utredare vid Socialstyrelsen, Andreas Jönsson, Silviasjuksköterska och Äldrepedagog, Johan Sundelöf, geriatriker och specialist i palliativ medicin samt Sibylle Mayer, överläkare och specialist inom geriatrik och intern medicin.

Program och mer information » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår