Demenssjukdom under 65 år • Stockholm

Datum: 11 - 12 mars 2019
Tid: 08:30 - 15:45
Plats: Best Western Kom Hotel

  

 

 

Konferensteamet bjuder in till tvådagarskonferensen Demenssjukdom under 65 år. Konferensen riktar sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med yngre personer med demens och deras anhöriga. Konferensen tar bland annat upp centrala begrepp för ett optimalt helhetsstöd under hela demensresan, sexualitet och demenssjukdom, hot och våld på arbetsplatsen, BPSD, oro och rädsla för sjukdomen, bemötande och anhörigperspektivet.

Föreläser gör bland andra Amira Akhavan, leg. demenssjuksköterska med specialistutbildning inom geriatrik/gerontologi och certifierad BPSD utbildare, Liselotte Björk, utbildare och handledare i företaget Lära inom personcentrerad vård av äldre och personer med demenssjukdomar, samt Per Andreas Persson, utvecklingsledare och auktoriserad sexolog, Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa Västra Götalandsregionen och Sara Hjulström, koordinator vid Svenskt Demenscentrum.

Mer information » (PDF i nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår