Café Förgätmigej • Linköping

Datum: 06 december 2018
Tid: 16:00 - 18:00
Plats: Anhörigcenter, Brigadgatan 14 A

  

 

 

Café Förgätmigej är till för dig som har en demenssjukdom, dina närstående och övriga intresserade.

Kvällens träff har temat "Leva nära en person med demenssjukdom. Tips och råd om bemötande”. Bertha Ragnarsdottir, verksamhetsutvecklareoch kurator i kommunala demensteamet, föreläser.

Träffen är ett samarbete mellan Linköpings kommun, Studieförbundet Vuxenskolan, Demensföreningen i Linköping, Lärcenter för en god demensvård och ResursPoolen.

Kontakt och mer information » (PDF i nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår