Café Förgätmigej • Linköping

Datum: 04 oktober 2018
Tid: 16:00 - 21:00
Plats: Anhörigcenter, Brigadgatan 14 A

  

 

 

Café Förgätmigej är till för dig som har en demenssjukdom, dina närstående och övriga intresserade.

Kvällens träff är en "Anhörigdag" som anordnas tillsammans med Träffpunkt Ung Anhörig. Under kvällen informerar Ann Lundholm om Anhörigcenter, Åsa Pihlström, Silviasjuksköterska, berättar om hur man somanhörig

Träffen är ett samarbete mellan Linköpings kommun, Studieförbundet Vuxenskolan, Demensföreningen i Linköping, Lärcenter för en god demensvård och ResursPoolen.

Kontakt och mer information » (PDF i nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår