PKC-dagen 2018 • Stockholm

Datum: 10 oktober 2018
Tid: 08:15 - 16:30
Plats: Folkets hus / City Conference Centre

  

 

 

Palliativt kunskapscentrum bjuder in till en heldag på temat Palliativ vård – oavsett diagnos.

Ser palliativ vård likadan ut vid olika diagnoser eller behövs särskild kompetens beroende på diagnos? Sjukdomar som kommer att tas upp är t.ex. hjärtsvikt, demens, KOL och multisjuklighet. Andra ämnen som tas upp och som berör många är nutrition och teamarbete.

PKC-dagen är kostnadsfri för personal som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting (SLL) samt för personal inom de kommuner som är anslutna till PKC. För övriga gäller särskilda villkor (en kostnad) som framgår av anmälningssidan.

Mer information finns på PKC:s hemsida » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår