Framtidens äldreboende • Sthlm

Datum: 2 - 3 oktober 2018
Tid: 09:00 - 16:15
Plats: Kom Hotel, Stockholm

  

 

 

Hur ser framtidens äldreboenden ut? Med en växande andel äldre och fler vårdbehövande människor står äldreomsorgen i Sverige inför stora prövningar. Det sätter ett högt tryck på de offentliga resurserna och för att möta framtidens vårdbehov krävs det nya sätt att tänka och arbeta kring äldreboenden. Vad behöver du veta för att klara av framtidens utmaningar?

Under två dagar får du ta del av erfarenheter och kunskap från både experter och framstående praktikfall. Du får verktyg och konkreta råd så att du kan arbeta mot kostnadseffektiva byggprocesser, högre livskvalitet hos de äldre och inte minst en ökad trygghet för äldre, anhöriga och personal.

Teknologisk Institut

Mer information finns via Teknologisk Instituts hemsida » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår