Skandinavisk ledarskapskonferens • Köpenhamn

Datum: 22 - 23 oktober 2018
Tid: 09:00 - 15:00
Plats: DGI-byen i Köpenhamn

Skandinavisk Ledarskapskonferens

För fjärde gången samlar vi ledare från hela Skandinavien till två dagars konferens med fokus på ledarskap och god demensomsorg. Konferensen är ett samarbete mellan Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i Norge, Svenskt Demenscentrum i Sverige och Nationalt Videnscenter for Demens i Danmark. Årets tema är Hur säkrar vi ett personcentrerat förhållningssätt genom hela demensförloppet Föredragen på konferensen presenteras på norska, svenska, danska och engelska.

Konferensavgiften är 3 500 dkr (ca 4 900 sv.kr).

Läs mer » (PDF i nytt fönster)
Direktlänk till anmälan » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår