"Minnet spelar en fundamental roll för vilka vi är"

Lars Nyberg, professor i psykologi och neurovetenskap, Umeå universitet

Varför började du forska om hjärnsjukdomar?
– Jag blev intresserad av hur minnet fungerar hos oss människor. Särskilt skillnaden mellan det medvetna och omedvetna minnet. Då, när jag studerade psykologi i slutet på 80-talet, visste man inte så mycket om det. På senare tid har kunskapen om hjärnan exploderat och mycket idag handlar om minnets betydelse för vår kognitiva förmåga och att minnet spelar en fundamental roll för vilka vi är och vad vi gör.

Vad vill du med din forskning?
– Jag vill förstå kopplingen mellan hjärnans funktioner och våra beteenden och vårt språk. Vi har väldigt många olika nätverk i hjärnan som ständigt kopplas av och på. Den har t ex ett en grundinställning (default mode) när vi kanske sitter på bussen och dagdrömmer som skiljer sig markant från när vi verkligen koncentrerar oss på någonting. Den kan processa saker även när vi inte är medvetna om det. Som när vi tycker att vi kopplar av tankeförmågan och gör något annat, så fortsätter den att processa vad vi tänkt på i bakgrunden. Den här dynamiken mellan olika funktioner intresserar mig mycket.

Vad drömmer du om?
– Jag drömmer om att på ett tydligare sätt kunna koppla olika minnesfunktioner till olika beteenden för att hitta länkar som gör det möjligt att behandla minnesstörningar. Att hitta läkemedel som kan hjälpa hjärnan att hitta rätt kopplingar och reparera dem.

Vad har Swedish Brain Power betytt för dig?
– Det är inte ofta vi forskare tar del av andra forskares upptäckter som inte rör den egna disciplinen. Det är något som Swedish Brain Power uppmuntrat till och som fått konkreta effekter här i Umeå. Bland annat har vi fått en inriktning på Parkinsons sjukdom som vi inte skulle haft annars. Det är också viktigt att det handlar om uppmuntran, inte tvång för att få en viss summa pengar. Värdet av Swedish Brain Power ligger bortom kronor och ören och är outstanding när det gäller kontakter och kunskapsutbyte över både disciplinära och geografiska gränser.

Annbritt Ryman, kommunikatör, Swedish Brain Power

Senast uppdaterad 02 juni 2015 - 15:16 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår