"Spännande att studera hur demensrisken förändras"

Ingmar Skoog, överläkare och professor i psykiatri vid Göteborgs universitet och ledare för AgeCap, centrum för äldreforskning

Varför började du forska om hjärnsjukdomar?
– Jag började forska om demenssjukdomar på 80-talet för att min handledare övertygade mig om att demens skulle bli ett intressant och viktigt forskningsområde. Då tyckte jag det lät enormt tråkigt, jag ville forska om sex och annat spännande. Men när jag väl satte igång blev det alltmer intressant. Då, på 80-talet, var det inte så många som gjorde det så man lärde snabbt känna de flesta demensforskarna i Sverige.

Vad vill du med din forskning?
– Det mest spännande just nu är att studera hur olika riskfaktorer för demens förändras och se vilka nya som vi bör uppmärksamma och hålla ögonen på. Vi var t ex bland de första i världen att koppla högt blodtryck till förekomsten av demens. Nu tar vi även prover på ryggvätska i våra stora epidemiologiska studier vilket vi är ensamma om i världen.

Vad drömmer du om?
– Ett botemedel förstås och det är mycket på gång inom demensforskningen nu. Men jag tror ändå att det kommer dröja ca 10 år innan vi får ett ordentligt genombrott i sökandet efter botemedel. Under tiden gäller det att ta vara på de bevis vi får på att en hälsosammare livsstil kan verka förebyggande. Idag kan vi ju se sjukdomstecknen ca 20 år innan symtomen dyker upp. Drömmen är naturligtvis att hitta en tydlig markör för tidiga sjukdomstecken som gör det möjligt att motverka, bromsa eller helt bota sjukdomen.

Vad har Swedish Brain Power betytt för dig?
– Till en början var jag tveksam men nu är samarbetet inom nätverket mycket viktigt för mig och min forskargrupp. SBP har bidragit till att utveckla samarbetet mellan oss svenska demensforskare från flera olika discipliner och universitet. Det har möjliggjort värdefulla kontakter för både unga och erfarna forskare på området. Idag tycker jag SBP är en succé.

Annbritt Ryman, kommunikatör, Swedish Brain Power

Senast uppdaterad 02 juni 2015 - 16:00 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår