"Jag tror det kommer att explodera av nya upptäckter..."

Caroline Graff, läkare och professor i genetisk demensforskning vid Karolinska Institutet och chef för Hjärnbanken.

Varför började du forska om hjärnsjukdomar?
- Swedish Brain Powers chef Bengt Winblad ringde mig och frågade om jag ville delta i ett forskningsprojekt om alzheimer där min kompetens som både läkare och forskare i genetik passade bra. Det lockade mig eftersom tillämpningen av genetik för alzheimerpatienter var dåligt utvecklad och att det uppenbart fanns mer att upptäcka om den ärftliga delen av denna stora folksjukdom.

Vad vill du med din forskning?
- För mig handlar det både om att få forska och få möta människorna som drabbas och deras familjer. Att få tillämpa de fynd vi gör i forskningen i nära kontakt med patienterna. Jag vill kunna ge kunniga och korrekta besked till människor som undrar om de riskerar att få alzheimer och svara på frågor om det går att påverka med att t ex ändra livsstil. Människor har rätt att få välgrundade besked och att deras oro tas på allvar.

Vad drömmer du om?
- Självklart att hitta behandling och bot. Det har gjorts enorma framsteg inom demensforskningen på senare tid och jag tror det kommer explodera av nya upptäckter framöver. Det handlar bara om hur mycket tid och pengar vi lägger på detta. Idag duttas tyvärr forskningsanslagen ut kortsiktigt till enskilda forskare istället för att satsa på större systematiska, långsiktiga studier som forskare från olika discipliner kan dra nytta av tillsammans. Som chef för Hjärnbanken drömmer jag också om att det ska bli lika vanligt och självklart att donera sin hjärna när man dör som att donera andra organ. Vi behöver det för att kunna hitta behandling och bot!

Vad har Swedish Brain Power betytt för dig?
- För mig har det varit helt ovärderligt att som ung forskare få etablera kontakt och samarbeten med så erfarna och skickliga forskare. Att få mötas, diskutera och få jobba över disciplinära gränser. Det behövs verkligen.

Annbritt Ryman, kommunikatör, Swedish Brain Power

Senast uppdaterad 16 februari 2015 - 11:32 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår