"Minnesutredningar är på en skandalöst låg nivå"

Henrik Zetterberg, överläkare och professor i neurokemi vid Göteborgs universitet

Varför började du forska om hjärnsjukdomar?
– När jag studerade medicin blev jag mycket intresserad av sjukdomar som orsakades av ett nyupptäckt smittsamt protein som heter prion. Det är prion som bl a orsakar galna ko-sjukan hos nötkreatur och Creutzfeldts-Jakobs sjukdom hos människor. Då slog mig tanken, mer av en slump, att det skadliga proteinet beta-amyloid kanske har liknande effekter i hjärnan hos alzheimerpatienter. Jag tror fortfarande att det kan vara så.

Vad vill du med din forskning?
– Jag vill förstå grundorsaken till att alzheimer uppstår och hur sjukdomen utvecklas. Varför kan till exempel somliga åldras med alzheimer och andra inte? Jag vill också bidra till att öka kunskapen om hur man diagnosticerar sjukdomen. Kvaliteten på minnesutredningar och tester befinner sig på en skandalöst låg nivå med tanke på hur mycket vi faktiskt vet om alzheimer idag. Det beror på ett ointresse för demens, jämfört med exempelvis hjärt-kärlsjukdom, som hänger samman med att det inte finns något enkelt läkemedel att sätta in. Men det håller på att ändras.

Vad drömmer du om?
– Liksom alla andra drömmer jag självklart om att vi ska hitta ett botemedel. Vi har gått på så många stötar på senare tid. Men somliga av de studier som misslyckats har inte heller haft den kvalitet som krävs. Jag önskar bara att någon, någonstans, ska få en positiv signal i någon klinisk prövning. Det skulle fungera som en uppmuntran för oss alla.

Vad har Swedish Brain Power betytt för dig?
– Mycket. Bland annat främjat samarbetet kring den största svenska studien på tidiga sjukdomstecken i ryggvätska som gjorts. I den har vi funnit bevis för viktiga sjukdomstecken och markörer för alzheimer som blivit allmänt accepterade. Swedish Brain Power har stor potential för att etablera Sverige som ett av de främsta länderna för stora kliniska studier.

Annbritt Ryman, kommunikatör, Swedish Brain Power

Senast uppdaterad 16 februari 2015 - 11:39 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår