Vänner och teaterbesök kan skjuta upp demens

Umgås med vänner, gå på teater och andra fritidsaktiviteter kan både minska risken för demens och skjuta upp debuten av sjukdomen. Det visar Stephanie Paillard-Borgs forskning.

Stephanie Paillard-Borg, som är verksam vid Aging Research Center, har under drygt fyra och ett halvt år studerat hur livsstil och fritidsaktiviteter påverkar risken att utveckla demenssjukdom. Nyfikenheten väcktes vid diskussioner med kollegor som forskade inom samma område.

– Hur fritidsaktiviteter påverkar kan inte bara svara svart och vitt. Det måste finnas en gråzon. Fritidsaktiviteter är mer komplexa än de ser ut att vara, säger Stephanie.

Sökandet av gråzonen resulterade till slut i avhandlingen ”Leisure Activities At Old Age And Their Influence On Dementia Development”. Hon ska försvara den vid Karolinska Institutet den 11 maj i år. Hur svar tolkas är en viktig del i Stephanies slutsats.

– Först måste vi ändra vårt sätt att tänka. Vad en aktivitet betyder för mig kanske inte betyder samma sak för en äldre person. Vi får inte låta våra egna erfarenheter påverka.

Till exempel menar Stephanie att även om hon inte själv ser vissa aktiviteter som särskilt sociala kan det för en äldre person vara det.

Avhandlingen bygger på fyra studier av personer 75 år och äldre, ur Kungsholmsprojektet. Personerna följdes under sex och nio år med start 1987-1989. Huvudfrågan som samtliga studier bygger på är: utövar du någon/några fritidsaktiviteter? En öppen fråga som gav de äldre personerna möjligheten att själva räkna upp sina fritidsaktiviteter.

– I en studiel tittade vi på de mentala, sociala och fysiska komponenterna inom varje enskild aktivitet. I en annan studie identifierade vi alla tre delar bland flera av fritidsaktiviteterna. De olika metoderna gav liknande resultat som bekräftade våra observationer, säger Stephanie.

Aktiviteter som att vistas i sommarstugan och att träffa vänner innehåller alla tre komponenter. Likaså att gå på teater. Många fysiska aktiviteter är också sociala då man kan utföra aktiviteten med andra människor, exempelvis promenad i skogen. En högre grad i minst två av aktivitetsgrupperna visade en tidsfördröjning av demens med åtta månader, något som tidigare aldrig visats.

– Vi vet ju redan att det ännu inte finns någon bot mot demens. Det som är intressant är hur mycket de olika faktorerna fördröjer sjukdomen. Om vi kunde skjuta upp början av sjukdomen med fem år genom att finna den perfekta kombinationen av livsstilsfaktorer och mediciner skulle det vara fenomenalt både på ett samhälleligt och på ett personligt plan.

– Förhoppningsvis är vi på rätt spår.

Malin Hallberg


 

Senast uppdaterad 07 maj 2009 - 22:13 © Svenskt Demenscentrum

 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår