Utbildning

Personer med låg utbildning (endast grundskola) har högre risk att insjukna i demenssjukdom än högutbildade (gymnasium och högskola). Det gäller även när man tar hänsyn till ärftlighet och andra sjukdomar. Ohälsosam livsstil är vanligare bland lågutbildade och kan vara en bidragande orsak till sambandet.

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 20 december 2010 - 14:24 © Svenskt Demenscentrum

 


Lågutbildade löper större risk att insjukna i demens än högutbildade:
måttligt starkt vetenskapligt underlag
(SBU »)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår