Andra sjukdomar

Högt blodtryck

Förhöjt blodtryck i medelåldern ökar risken att drabbas av demens med 1,5 – 2 gånger, det gäller för både Alzheimers sjukdom och demenssjukdomar i stort. Mer oklart är om högt blodtryck bland äldre medför en riskökning.
 

Diabetes

Diabetes har betraktas som en riskfaktor för framför allt vaskulär demens. Det senaste året har publicerats flera studier som pekar på att diabetes även ger en ökad risk för Alzheimers sjukdom.

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 12 oktober 2008 - 15:56 © Svenskt Demenscentrum

 


 


Högt blodtryck i medelåldern ökar risken för demens: måttligt starkt vetenskapligt underlag (SBU »)

 

 


 

Diabetes ökar risken för demenssjukdom: måttligt starkt vetenskapligt underlag (SBU »)
 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår